Meteen naar de inhoud

Kinderhuis Brazilië

Kinderhuis Lar da Infancia Brazilië

In dit kinderhuis worden wekelijks ongeveer 100 kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen na schooltijd. De kinderen komen uit achterstandsgezinnen en krijgen er eten, huiswerk begeleiding, sport en spel en aandacht.

Vaak komen deze kinderen uit één ouder gezinnen, die overdag moeten werken om het hoofd boven water te houden. De kinderen gaan halve dagen naar school en zouden de andere helft van de dag geen opvang hebben en “op straat” hangen. Door de opvang zien we dat veel kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en goed terecht komen.

Tijdens de Corona-pandemie gaat de begeleiding door, maar wordt deze middels huisbezoeken uitgevoerd, zodat het contact met de kinderen gecontinueerd kan worden. De DGS Foundation ondersteunt dit kinderhuis, via een collega die direct betrokken is bij deze stichting, middels een financiële bijdrage.